1.Γενικοί Όροι

Πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο της ΟΙΚΑΔΕ προς όλους εσάς που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό της κατάστημα όσο και τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις αντίστοιχα και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε είτε από το φυσικό είτε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους που παρατί­θε­νται στη συνέχεια και αποτελεί τεκμήριο ότι, ως επισκέπτες/χρήστες της, έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης αυτής. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, παρακα­λείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους αυτούς καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχεστε και τις τυχόν αλλαγές σε αυτούς.

Βρείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο εδώ.

2.Η εταιρεία μας

Η παρούσα ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα ανήκουν στην εταιρεία μας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΤΑΦΙΔΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο “ΟΙΚΑΔΕ”, η οποία έχει έδρα στο Ίλιον Αττικής (Ιδομενέως 86 & Ικάρου 44, ΤΚ 131 22), αριθμό ΓΕΜΗ 003361401000, ΑΦΜ 099066296 – Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων (εφεξής «ΟΙΚΑΔΕ»).

Η εταιρεία μας έχει κατοχυρώσει το εμπορικό σήμα ΟΙΚΑΔΕ και διατηρεί ακέραια τα δικαιώματα χρήσης του εμπορικού σήματος αυτού, όπως καθορί­ζονται και προστατεύονται από το νόμο.

3.Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της ΟΙΚΑΔΕ, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γρα­φικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, απο­τε­λεί πνευματική ιδιοκτησία της ΟΙΚΑΔΕ και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναδημοσίευσης, αναμετάδοσης ή απομίμησης εκτός εάν η εταιρία ρητά το επιτρέψει.

4.Τροποποιήσεις

 Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Περιοδικά προστίθενται αλλαγές στις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Η ΟΙΚΑΔΕ μπορεί να προβεί σε βελτίωση ή/και σε τροποποιήσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στην ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή.

5.Προσωπικά δεδομένα – Συλλογή – Επεξεργασία – Δήλωση απορρήτου

Η ΟΙΚΑΔΕ σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε να μπορείτε να την επισκέπτεσθε χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας, εκτός αν το επιθυμείτε.

Για την έναρξη, όμως, μεταξύ μας συνδιαλλαγής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοι­χείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονομα­τεπώνυμο/ επωνυμία επιχείρησης, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τη διεύθυνση/έδρα σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλού­μενα προϊόντα σε περίπτωση που αυτή διαφέρει από την προηγούμενη, αριθμό τηλεφώνου κ.ά.

Η ΟΙΚΑΔΕ συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονι­σμού Προστασίας Δεδομένων (γνωστού ως “ΓΚΠΔ” GDPR) της ΕΕ και της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο για συγκεκριμένους και αυστηρά καθορισμένους σκοπούς, που σχετίζονται  άμεσα με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. 

Η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να γίνει από εμάς για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης ή για τη συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωσή μας ή για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που σχετίζονται με την επιχειρη­μα­τική μας δράση.

Όπου απαιτείται από το νόμο η δική σας συγκατάθεση (π.χ. για την απο­στολή news letter κ.ο.κ.), αυτή θα ζητείται και θα λαμβάνεται κατόπιν σχετικής αναλυτικής σας ενημέρωσης.

Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται σε τρίτους, πλην της εταιρείας η οποία παρέχει υπηρεσίες συντήρησης της ιστοσελίδας μας και της εταιρείας μεταφορών που αναλαμβάνει τις παραδόσεις των προϊόντων μας και από τους οποίους απαιτούμε να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους.

Από τον ΓΚΠΔ προβλέπονται ενισχυμένα δικαιώματα για τα φυσικά πρόσω­πα (υποκείμενα των δεδομένων) και ειδικότερα το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε και τον τρόπο επεξεργασίας, το δικαίωμα διόρθωσης αυτών ή και επικαιροποίησής τους, της διαγραφής αυτών, εφόσον δεν τα τηρούμε για κάποιο συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών και το δικαίωμα φορητότητας.

Μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας στην διεύθυν­ση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και θα ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας εντός ενός μήνα, εκτός αν η ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας είναι σχεδόν αδύνατη για εμάς. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώνουμε άμεσα εξηγώντας σας τους σχετικούς λόγους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, την οποία μπορείτε να μας απευθύνετε είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 210-2621610 είτε μέσω email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η ΟΙΚΑΔΕ μπορεί να αλλάζει ανά πάσα στιγμή τις παρούσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων, προκειμένου να τις προσαρμόζει στις μελλοντικές επεκτάσεις ή λοιπές τροποποιήσεις της ιστοσελίδας ή των μεμονωμένων υπηρεσιών.

Η παρούσα δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών, χρηστών, μελών από την www.oikade.com.gr.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η www.oikade.com.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης της, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτο­βουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

6.Ασφάλεια Συναλλαγών

 Η ΟΙΚΑΔΕ δεν αποθηκεύει με κανένα τρόπο αριθμούς πιστωτικών καρτών. Κατά την διάρκεια της online πληρωμής, ο χρήστης μεταφέρεται σε κρυπτογραφημένη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης με πρωτόκολλο SSL η οποία ανήκει αποκλειστικά στην Τράπεζα που έχει επιλεγεί, η οποία αναλαμβάνει πλήρως την πληρωμή και ειδοποιεί την ΟΙΚΑΔΕ όταν αυτή ολοκληρωθεί.

Βρείτε την πολιτική μας για την ασφάλεια των συναλλαγών εδώ.

7.Επιστροφές & Ακυρώσεις παραγγελιών e-shop - εγγυήσεις

7.1.  Εντός 24 ωρών από την στιγμή που γίνεται μια ηλεκτρονική παραγγελία, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την ακύρωσή της, στέλνοντας μήνυμα στο τμήμα διαχείρισης ηλεκτρονικών παραγγελιών της ΟΙΚΑΔΕ : 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Εντός του χρονικού περιθωρίου αυτού, η παραγγελία θα ακυρωθεί.

7.2.      Μετά την παράδοση της e-shop παραγγελίας, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα, ακριβώς στην κατάσταση που τα παρέλαβε, αποστέλλοντας σχετική δήλωση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση, στη διεύθυνση: ΟΙΚΑΔΕ Ιδομενέως 86 & Ικάρου 44,‘Ιλιον ΤΚ 131 22 ή μέσω e-mail στην διεύθυνσηΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Δείτε υπόδειγμα για την δήλωση υπαναχώρησης εδώ.

Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να ασκηθεί για αγαθά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή σαφώς εξατομικευμένα για το συγκεκριμένο πελάτη (π.χ. έπιπλο που βάφηκε ή ντύθηκε με χρώμα της επιλογής σας ή φωτιστικό που δεν υπάρχει σε στοκ και κατασκευάστηκε αφού το παραγγείλατε κ.ο.κ.). Επίσης, για λόγους υγιεινής δεν επιστρέφονται μαξιλάρια ύπνου, επιστρώματα, στρώματα κ.ο.κ. τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες με τρόπο πληρωμής «κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό», πρέπει να εξοφλούνται μέσα σε (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας. Αν περάσει ο χρόνος πληρωμής η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα.

Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των προϊόντων βαρύνουν τον πελάτη. Τα προϊόντα που επιστρέφονται πρέπει να συνοδεύονται από το πρωτότυπο τιμολόγιο ή την απόδειξη πληρωμής. Εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους από την ΟΙΚΑΔΕ, και εφόσον δεν έχουν υποστεί ζημιές ή φθορές, η ΟΙΚΑΔΕ θα επιστρέψει στον πελάτη το ποσό της αξίας των επιστραφέντων προϊόντων και τυχόν εξόδων παράδοσης, με τα οποία έχει επιβαρυνθεί ο πελάτης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στην επιλογή του πελάτη να χρησιμοποιηθεί άλλος από τον τυπο­ποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΟΙΚΑΔΕ), χρησιμο­ποιώ­ντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο πελάτης για την αρχική συναλλαγή (εκτός εάν ο πελάτης έχει συμφωνήσει ρητώς κάτι διαφορετικό). Εάν το επιστραφέν προϊόν έχει υποστεί ζημιές ή φθορές από υπαιτιότητα του πελάτη ή έχει μειωθεί η αξία του από χειρισμό που δεν ήταν απαραί­τητος για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων, η ΟΙΚΑΔΕ θα εκτιμήσει την αξία των ζημιών και το ύψος της μείωσης της αξίας και σε περίπτωση που η ΟΙΚΑΔΕ υποχρεωθεί να προβεί σε επιστροφή χρημάτων στον πελάτη, το αντίστοιχο ποσό της ζημίας θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό της επιστροφής. 

H ΟΙΚΑΔΕ θα σας παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για την εκπλήρωση των όρων της εγγύησης που συνοδεύει το προϊόν σας, χωρίς επιβάρυνση σας. Αυτό ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες συντήρησης εκτός εγγύησης, που μπορούμε κατά περίπτωση να σας παρέχουμε με την εκάστοτε ισχύουσα επιβάρυνση.

7.3.      Εάν ένα προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν σας ικανοποιεί πλήρως παρακαλούμε επικοινωνήστε πρώτα με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της ΟΙΚΑΔΕ μέσω e-mail στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα καταγράψει το πρόβλημά σας και, αν αυτό απαιτείται, θα σας ενημερώσει για την διαδικασία επιστροφής του προϊόντος.

Σας συνιστούμε να ελέγξετε προσεκτικά, κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, κλπ). Στην περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη.

Η ΟΙΚΑΔΕ έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που σας πωλούμε μπορείτε (α) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες (β) να ζητήσετε την μείωση του τιμήματος και (γ) να υπαναχωρήσετε, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία.

7.4.      Για αγορές προϊόντων που αγοράστηκαν στο φυσικό κατάστημα ΟΙΚΑΔΕ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημά μας στη διεύθυνση: ΟΙΚΑΔΕ Ιδομενέως 86 & Ικάρου 44, ‘Ιλιον ΤΚ 131 22 ή μέσω e-mail στην διεύθυν­ση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

8.Cookies

Η ΟΙΚΑΔΕ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας της χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως τα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση της πρόσβασής σας όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της ΟΙΚΑΔΕ, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμά σας για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που επισκέπτεσθε ή χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και σελίδες και δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Βρείτε την πολιτική μας για τα cookies εδώ.

9.Τρόποι Πληρωμής

Για την εξόφληση της παραγγελίας σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής.

Οι τρόποι πληρωμής που σας παρέχουμε είναι:

- Τραπεζική κατάθεση

- Πληρωμή με κάρτα (πιστωτική, χρεωστική ή προ-πληρωμένη)

- Πληρωμή με μετρητά στο κατάστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ποσά από 500€ και πάνω θα πρέπει να εξοφλούνται μόνο με κατάθεση/έμβασμα ή χρέωση σε πιστωτική/χρεωστική κάρτα.

1) ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Μπορείτε να πληρώσετε το αντίτιμο των προϊόντων που έχετε επιλέξει με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

Δικαιούχος: ΑΦΟΙ ΣΤΑΦΙΔΑ Ο.Ε

Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ

IBAN: GR4301100790000007944013528

Δικαιούχος: ΑΦΟΙ ΣΤΑΦΙΔΑ Ο.Ε

Τράπεζα: ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN: GR0801714180006418040030561

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε όταν κάνετε την κατάθεση να σημειώσετε το όνομα του καταθέτη που δηλώσατε στην παραγγελία σας.

Μόλις ολοκληρώσετε την πληρωμή σε κάποιον από τους παραπάνω λογαριασμούς, παρακαλούμε ενημερώστε μας με e-mail στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για την πληρωμή σας.

Όταν κάνετε μια παραγγελία και επιλέγετε πληρωμή μέσω κατάθεσης, εμείς δεσμεύουμε τα προϊόντα για εσάς μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή. Σε περίπτωση μη αποπληρωμής της παραγγελίας εντός 3 εργάσιμων ημερών η παραγγελία αυτόματα θα ακυρώνεται.

Σημείωση: Σε περίπτωση διατραπεζικής συναλλαγής (κατάθεση σε κάποιον από τους λογαριασμούς μας από διαφορετική τράπεζα) τα τυχόν σχετικά έξοδα θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου εσάς τον εντολέα. Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να υπάρξει μικρή καθυστέρηση στην πραγματοποίηση της συναλλαγής.

2) ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ (ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ/ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ)

Η πληρωμή του ποσού της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει άμεσα, εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια, με οποιαδήποτε κάρτα όπως Mastercard, Visa.

Εάν επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτικές κάρτες Mastercard, Visa υπάρχει δυνατότητα  ατόκων δόσεων και πιο συγκεκριμένα:

Για αγορές από 501€ και πάνω  έως 12 άτοκες δόσεις.

Κατά τη διαδικασία αγοράς προϊόντων με χρήση πιστωτικής κάρτας, τα προσωπικά σας στοιχεία δεν αποθηκεύονται ή γνωστοποιούνται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αλλά μεταφέρονται αποκλειστικά στην εκδότρια Τράπεζα και προστατεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και την πολιτική απορρήτου της κατά περίπτωση εκδότριας Τράπεζας.

Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας θα γίνεται με την εκτέλεση και αποστολή της παραγγελίας σας από το κατάστημα μας.

3) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Μπορείτε να πληρώσετε τις αγορές σας τοις μετρητοίς (μέχρι ποσού 500 €) στο κατάστημά μας στην διεύθυνση: Ιδομενέως 86, Ίλιον, 13122. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μας ενημερώσετε για την ημέρα παραλαβής, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 3 εργάσιμων.

10.Επίλυση Διαφορών

Σε περίπτωση που τυχόν ανακύψει διαφορά, η Ανεξάρτητη Αρχή στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σας είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή (Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ. 2106460862). Έχετε επίσης την δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που έχουν προκύψει από συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης των προϊόντων μας κάνοντας χρήση των καταχω­ρημένων φορέων ΕΕΔ στο Μητρώο σύμφωνα με την ΚΥΑ 70330/2015. Για τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο στην πανενωσιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) πατήστε εδώ: https://webgate.ec.europa.eu/odr.